เว็บนี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบ ตารางรถไฟหรือกำหนดเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีสะดวกต่อการค้นหา หรือตรวจสอบตารางรถไฟ หรือข้อมูลการเดินรถ ว่าออกจากต้นทางเวลาไหนและถึงปลายทางเวลาไหน อีกทั้งยังรวมไปถึง สามารถตรวจสอบราคาได้ว่า ขบวนดังกล่าว มีอัตราค่าโดยสารเท่าไร ผมได้รวบรวมตารางรถไฟ สายสำคัญๆ ไว้ด้านข้างๆให้แล้วเพื่อสะดวกแก่การค้นหาและประหยัดเวลาในการเลือกดูขบวนรถต่างๆที่ ท่านต้องการโดยสาร และผมได้แสดงรายละเอียดของขบวนรถที่สำคัญๆ ของแต่ละสายไว้ เพื่อสะดวกต่อการตัดสินใจ ในการเลือกเดินทางว่าชอบเดินทางแบบไหน
มีทั้งขบวนรถปรับอากาศ ขบวนรถนอน ขบวนรถพัดลม

โดยแยกออกเป็นได้สายต่างๆ ดังนี้

ตารางรถไฟ สายเหนือ

ทางรถไฟสายเหนือ แยกออกจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ผ่านจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ (อำเภอเด่นชัย)จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 751 กิโลเมตร และที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา จะมีทางแยกไปยังสถานีรถไฟสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 457 กิโลเมตร (นับตั้งแต่สถานีรถไฟกรุงเทพ) เส้นทางสายเหนือเป็นเส้นทางหนึ่งที่สวยงาม สองข้างทางของสายเหนือนั้น เต็มไปด้วยต้นไม่มากมาย วิ่งในเส้นทาง อยุธยา-ลพบุรี-นครสรรค์-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-ลำปาง-ลำพูนและสถานีปลายทางเชียงใหม่ โดยเฉพาะตั้งแต่สถานี ศิลาอาสน์ เป็นต้นไป เส้นทางจะอยู่ในเขา สองข้างทางนั้นต้องบอกได้ว่าสุดยอด โดยเฉพาะอุโมงค์ขุนตาล ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ในการเดินทางของสายเหนือเลยก็ว่าได้ เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยผมได้จัดขบวนสำคัญๆของสายเหนือไว้และตารางรถไฟ สายเหนือแล้วตามลิ้งค์ด้านล่างมาเลยครับ

ปุ่มตารางรถไฟสายเหนือ

ตารางรถไฟ สายอีสาน

แยกจากเส้นทางสายเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีสระบุรี, ชุมทางแก่งคอย, มวกเหล็ก, ปากช่อง, นครราชสีมา, ชุมทางถนนจิระ, บุรีรัมย์, ลำชี, สุรินทร์, อุทมพรพิสัย, ศรีสะเกษ, กันทรารมย์ แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานี (ระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร) ที่สถานีชุมทางแก่งคอย จะมีทางแยก ผ่านสถานีแก่งเสือเต้น, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, ลำนารายณ์, จตุรัส (จ.ชัยภูมิ) แล้วไปบรรจบกับเส้นทางจากนครราชสีมา ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่ ที่สถานีชุมทางถนนจิระ มีทางแยกจากเส้นทางสายอุบลราชธานี ขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านสถานีโนนสูง, บัวใหญ่, เมืองพล, บ้านไผ่, ขอนแก่น, น้ำพอง, กุมภวาปี, อุดรธานี แล้วไปสุดสายที่สถานีหนองคาย นอกจากนั้นยังมีการขยายทางรถไฟ ไปบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อรอเชื่อมต่อกับทางรถไฟจากประเทศลาวไปยังนครเวียงจันทน์อีกด้วย (ระยะทางถึงสถานีหนองคาย ประมาณ 624  กิโลเมตร)

ที่มา http://portal.rotfaithai.com/index.php

ปุ่มตารางรถไฟสายอีสาน

 

ตารางรถไฟ สายใต้

เมื่อแรกสร้างมีจุดเริ่มต้นที่สถานีธนบุรี (สถานีบางกอกน้อย) จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้สร้างทางแยกที่สถานีชุมทางบางซื่อ เพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระรามหก และไปบรรจบกับทางรถไฟสายใต้ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน ทางสายนี้ผ่านสถานีนครชัยศรี, นครปฐม, ชุมทางหนองปลาดุก, บ้านโป่ง, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ไชยา, ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, ชุมทางเขาชุมทอง, พัทลุง, ชุมทางหาดใหญ่(จ.สงขลา), เทพา, ปัตตานี (โคกโพธิ์), ยะลา, รือเสาะ, ตันหยงมัส (นราธิวาส), สุไหงปาดี สุดสายที่สถานีสุไหงโกลก (จ.นราธิวาส) และเชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ (ระยะทางจากสถานีกรุงเทพ-สถานีสุไหงโกลก ประมาณ 1,159 กิโลเมตร) ที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก มีเส้นทางแยกอยู่ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก จะมุ่งขึ้นทิศเหนือผ่านสถานีศรีสำราญ และสุดสายที่สถานีสุพรรณบุรี ในเส้นทางที่สอง จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ผ่านสถานีกาญจนบุรี สะพานแควใหญ่ วังโพ และสุดสายที่สถานีน้ำตก ที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธ์ มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนที่สถานีชุมทางทุ่งสง มีเส้นทางแยกผ่านสถานี ห้วยยอด ตรัง และสุดสายที่สถานีกันตัง ที่สถานีชุมทางเขาชุมทอง มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีนครศรีธรรมราช และที่สถานีชุมทางหาดใหญ๋ มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีปาดังเบซาร์ และเชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย ผ่านสถานีบัตเตอร์เวิรธ์ (ปีนัง) อิโปห์ ราวัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสุดสายที่ประเทศสิงคโปร์ (ระยะทางจากสถานีกรุงเทพ-สถานีปาดังเบซาร์ ประมาณ 974 กิโลเมตร)

ที่มา http://portal.rotfaithai.com/index.php

ปุ่มตารางรถไฟสายใต้

 

ตารางรถไฟ สายตะวันออก

มีทางแยกออกจากเส้นทางสายเหนือ ช่วงระหว่างสถานี กรุงเทพ – สถานีสามเสน บริเวณยมราช เลี้ยวผ่านไปยังสถานีมักกะสัน, คลองตัน, ลาดกระบัง, หัวตะเข้ จนถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จากนั้นจะแยกเป็น 2 เส้นทาง โดยเส้นทางแรกจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านสถานีชุมทางคลองสิบเก้า, ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, สระแก้ว วัฒนานคร แล้วไปสุดทางที่สถานีอรัญประเทศ และเชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศกัมพูชา (ระยะทางถึงสถานีอรัญประเทศ ประมาณ 254.5 กิโลเมตร) ส่วนเส้นทางที่สองจะมุ่งลงไปทางทิศใต้ ผ่านสถานีชลบุรี, บางพระ, ชุมทางศรีราชา, ชุมทางเขาชีจรรย์, บางละมุง, พัทยา, วัดญาณสังวราราม, สวนนงนุช แล้วสุดสายที่สถานีบ้านพลูตาหลวง และท่าเรือสัตหีบ โดยที่สถานีชุมทางศรีราชนั้น มีทางแยกไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และที่สถานีชุมทางเขาชีจรรย์ จะมีทางแยกไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้า จะมีทางแยกขึ้นไปทางทิศเหนือ เพื่อบรรจบกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสถานีชุมทางแก่งคอย โดยจะผ่านสถานีองครักษ์, วิหารแดง, บุใหญ่ และช่วงระหว่างสถานีวิหารแดง-บุใหญ่ จะต้องลอดอุโมงค์พระพุทธฉาย ความยาว 1,197.00 ม. อีกด้วย

ที่มา http://portal.rotfaithai.com/index.php

ปุ่มตารางรถไฟสายตะวันออก

 

ตารางรถไฟ สายแม่กลอง

 เส้นทางรถไฟสายนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพ ตัวเส้นทางจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี โดยไปสุดปลายทางที่สถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 31 กม. ส่วนเส้นทางอีกช่วงหนึ่ง จะเริ่มต้นที่สถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร และไปสุดปลายทางที่สถานีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นระยะทางอีก 33 กม.

ที่มา http://portal.rotfaithai.com/index.php

ตารางรถไฟสายแม่กลอง

ขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ให้ตารางรถไฟเหล่านี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *