ขบวนสำคัญๆของสายอีสาน (เที่ยวกลับ)

ขบวนที่ 22 อุบลราชธานี-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ ออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา 14.50 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 23.15 น. เป็นขบวนรถที่เดินทางในช่วงบ่ายๆ ค่าโดยสารท่านละ 551 บาท สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลดครึ่งราคา ค่าโดยสารท่านละ  441 บาท

รถไฟดีเซลรางปรับอากาศ

ขบวนที่ 136 อุบลราชธานี-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถเร็ว ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 07.00 น. ถึง สถานีอุบลราชธานีเวลา 18.40 น. แบ่งการโดยสารคือ ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.) และชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ค่าโดยสารแบ่งออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. )

ค่าโดยสาร 331 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 221 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม

ค่าโดยสาร 205 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 158 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลมชั้น 3 นั่งพัดลม

ขบวนที่ 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถเร็ว ออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา 08.45 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 21.00 น. เป็นขบวนไฟฟรีเพื่อประชาชน ผู้โดยสารสามารถไปรับตั๋วได้ในวันเดินทางเท่านั้น สามารถรับตั๋วได้ตั้งแต่ 05.00 น. ของทุกวัน (ฟรีเฉพาะชั้น 3) แบ่งการโดยสารคือ ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.) และชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ค่าโดยสารแบ่งออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. )

ค่าโดยสาร 331 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 221 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม

ค่าโดยสาร 205 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 158 บาท *ชั้นที่ 3 เป็นขบวนรถไฟฟรี ดังรายละเอียดด้านบน

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลมชั้น 3 นั่งพัดลม

ขบวนที่ 140 อุบลราชธานี-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถเร็ว ออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา 19.30 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 07.30 น. แบ่งการโดยสารคือ ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 32 ( บนท.ป. ) ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. ) และ ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ค่าโดยสารแบ่งออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 32 ( บนท.ป. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 601 บาท เตียงล่าง651 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 491 บาท เตียงล่าง 541 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. )

ค่าโดยสาร 331 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 221 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม

ค่าโดยสาร 205 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 158 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 นั่งพัดลมชั้น 3 นั่งพัดลม

ขบวนที่ 68 อุบลราชธานี-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถด่วน ออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา 18.30 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 05.50 น. แบ่งการโดยสารหลากหลาย ทำให้ท่านผู้โดยสาร สามารถเลือกการโดยสาร ได้หลากหลาย แบ่งการโดยสารออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ( บนอ.ป.)

ค่าโดยสาร เตียงบน 1,080 บาท เตียงล่าง 1,280 บาท เหมาห้อง 1,780 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 850 บาท เตียงล่าง 1,050 บาท เหมาห้อง 1,550 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 30 , 32 และ 34 ที่ ( JR-WEST : รถบลูเทรน )

ค่าโดยสาร เตียงบน 691 บาท เตียงล่าง 741บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 561 บาท เตียงล่าง 631 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 36/40 ( บนท.ป. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 671 บาท เตียงล่าง 781 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 581 บาท เตียงล่าง 671 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 32 ( บนท.ป. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 641 บาท เตียงล่าง 691 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 531 บาท เตียงล่าง 581 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.)

ค่าโดยสาร 371 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 261 บาท

ชั่นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม

ขบวนที่ 142 อุบลราชธานี-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถเร็ว ออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา 16.50 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 04.25 น. เแบ่งการโดยสารคือ ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.) และชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ค่าโดยสารแบ่งออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. )

ค่าโดยสาร 331 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 221 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม

ค่าโดยสาร 205 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 158 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลมชั้น 3 นั่งพัดลม

ขบวนที่ 76 หนองคาย-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถด่วน ออกจากสถานีหนองคายเวลา 06:00 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 17:10 น. เแบ่งการโดยสารคือ ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ใช้รถชนิด ดีเซลราง รุ่น ATC. ( กซม.ป. ) และชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ชนิดรถ ดีเซลราง THN. ( กซข.) ค่าโดยสารแบ่งออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ใช้รถชนิด ดีเซลราง รุ่น ATC. ( กซม.ป. )

ค่าโดยสาร 498 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 379 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ชนิดรถ ดีเซลราง THN. ( กซข.)

ค่าโดยสาร 253 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 202 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศชั้นที่ 3 นั่งพัดลม

ขบวนที่ 70 หนองคาย-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถด่วน ออกจากสถานีหนองคายเวลา 18:20 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 06:25 น. แบ่งการโดยสารหลากหลาย ทำให้ท่านผู้โดยสาร สามารถเลือกการโดยสาร ได้หลากหลาย แบ่งการโดยสารออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ( บนอ.ป.)

ค่าโดยสาร เตียงบน 1,117 บาท เตียงล่าง 1,317 บาท เหมาห้อง 1,817 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 869 บาท เตียงล่าง 1,069 บาท เหมาห้อง 1,569 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 36/40 ( บนท.ป. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 688 บาท เตียงล่าง 758 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 569 บาท เตียงล่าง 639 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 32 ( บนท.ป. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 658 บาท เตียงล่าง 708 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 539 บาท เตียงล่าง 589 บาท

ชั่นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ

ขบวนที่ 134 หนองคาย-กรุงเทพ

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถเร็ว ออกจากสถานีหนองคายเวลา 19:15 น. ถึง สถานีกรุงเทพเวลา 08:00 น. เป็นขบวนไฟฟรีเพื่อประชาชน ผู้โดยสารสามารถไปรับตั๋วได้ในวันเดินทางเท่านั้น สามารถรับตั๋วได้ตั้งแต่ 05.00 น. ของทุกวัน (ฟรีเฉพาะชั้น 3) แบ่งการโดยสารคือ  ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 32 ( บนท.ป. ) ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.) และชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ( บชส. ) ค่าโดยสารแบ่งออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 32 ( บนท.ป. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 618 บาท เตียงล่าง 668 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 499 บาท เตียงล่าง 549 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.)

ค่าโดยสาร 348 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 229 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม

ค่าโดยสาร 213 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 162 บาท *ชั้นที่ 3 เป็นขบวนรถไฟฟรี ดังรายละเอียดด้านบน

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลมชั้น 3 นั่งพัดลมชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *