ขบวนสำคัญๆของสายเหนือ (เที่ยวไป)

ขบวนที่ 9 กรุงเทพ-เชียงใหม่

ขบวนนี้เป็น ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 08.30 น. ถึง สถานีเชียงใหม่เวลา 20.30 น. เป็นขบวนรถที่เดินทางในช่วงกลางวัน ค่าโดยสารท่านละ 611 บาท สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลดครึ่งราคา ค่าโดยสารท่านละ  471 บาท

รถไฟดีเซลรางปรับอากาศ

ขบวนที่ 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่

ขบวนนี้เป็น ขบวนรถเร็ว ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 12.45 น. ถึง สถานีเชียงใหม่เวลา 04.05 น. เป็นขบวนไฟฟรีเพื่อประชาชน ผู้โดยสารสามารถไปรับตั๋วได้ในวันเดินทางเท่านั้น สามารถรับตั๋วได้ตั้งแต่ 05.00 น. ของทุกวัน (ฟรีเฉพาะชั้น 3) แต่ขบวนรถเร็วที่ 109 ไม่ได้มีแค่ชั้น 3 ยังมี ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. ) และ ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.) ค่าโดยสารแบ่งออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 491 บาท เตียงล่าง 541 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 351 บาท เตียงล่าง 401 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.)

ค่าโดยสาร 391 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 251 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม

ค่าโดยสาร 231 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 171 บาท *ชั้นที่ 3 เป็นขบวนรถไฟฟรี ดังรายละเอียดด้านบน

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนพัดลมชั้น 3 นั่งพัดลม

ขบวนที่ 1 กรุงเทพ-เชียงใหม่

ขบวนนี้เป็น ขบวนรถด่วนพิเศษออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 18.10 น. ถึง สถานีเชียงใหม่เวลา 08.15 น. เป็นขบวนรถที่เดินทางในช่วงกลางคืน แบ่งการโดยสารและค่าโดยสารออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ( บนอ.ป.)

ค่าโดยสาร เตียงบน 1,253 บาท เตียงล่าง 1,453 บาท เหมาห้อง 1,953 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 975 บาท เตียงล่าง 1,157 บาท เหมาห้อง 1,657 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 40 ที่รุ่นใหม่ ( บนท.ป. )

 ค่าโดยสาร เตียงบน 791 บาท เตียงล่าง 881 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 651 บาท เตียงล่าง 741 บาท

ชั่นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศชั่นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ

ขบวนที่ 13 กรุงเทพ-เชียงใหม่

ขบวน นี้เป็น ขบวนรถด่วนพิเศษเหมือนกับ ขบวนที่ 1 แต่ชั้นที่ 2 ให้การโดยสารในโบกี้ JR-WEST : รถบลูเทรน นั้นเอง ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 19.35 น. ถึง สถานีเชียงใหม่เวลา 09.55 น. เป็นขบวนรถที่เดินทางในช่วงกลางคืน แบ่งการโดยสารและค่าโดยสารออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ( บนอ.ป.)

ค่าโดยสาร เตียงบน 1,253 บาท เตียงล่าง 1,453 บาท เหมาห้อง 1,953 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 975 บาท เตียงล่าง 1,157 บาท เหมาห้อง 1,657 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 30 , 32 และ 34 ที่ ( JR-WEST : รถบลูเทรน )

ค่าโดยสาร เตียงบน 791 บาท เตียงล่าง 881 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 651 บาท เตียงล่าง 741 บาท

ชั่นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ

ขบวนที่ 51 กรุงเทพ-เชียงใหม่

ขบวนนี้เป็น ขบวนรถด่วนของสายเหนือ ออกจากต้นทางสถานีกรุงเทพเวลา 22.00 น. ถึงสถานีเชียงใหม่เวลา 13.05 น. แบ่งการโดยสารหลากหลาย ทำให้ท่านผู้โดยสาร สามารถเลือกการโดยสาร ได้หลากหลาย แบ่งการโดยสารออกได้ดังนี้

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 36 ที่รุ่นใหม่ ( บนท.ป. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 751 บาท เตียงล่าง 821 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 611 บาท เตียงล่าง 681 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ( บชท.ป.)

ค่าโดยสาร 541 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 401 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 26/28/32 ที่ ( บนท. )

ค่าโดยสาร เตียงบน 531 บาท เตียงล่าง 581 บาท

ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เตียงบน 391 บาท เตียงล่าง 441 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.)

ค่าโดยสาร 391 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 251 บาท

ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ( บชส. )

ค่าโดยสาร 271 บาท ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา 211 บาท

ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศชั่นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ

ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ชนิดพัดลม

ชั้น 3 นั่งพัดลม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *