เส้นทางรถไฟ

แผนที่เส้นทางรถไฟ

แผนที่เส้นทางรถไฟทั่วประเทศ

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟสายเหนือ

เริ่ม จากสถานีกรุงเทพมุ่งไปทางทิศเหนือ ชุมทางบางซื่อ , บางปะอิน , อยุธยา แยกออกจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี ผ่านลพบุรี , นครสวรรค์ , พิจิตร , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ , เด่นชัย (จังหวัดแพร่), นครลำปาง, ลำพูน สุดปลายทางที่สถานีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( กม.751 )

และที่สถานีชุมทางบ้านดารา มีทางแยกไปสุดปลายที่สถานีสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ( กม.457 )

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟสายเหนือ

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟสายอีสาน

เริ่มจากสถานีกรุงเทพมุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านอยุธยา, สระบุรี, นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ศรีสะเกษ และสุดปลายทางที่อุบลราชธานี ( กม.575 )

ที่ชุมทางถนนจิระในจังหวัดนครราชสีมามีทางแยกไปจังหวัดขอนแก่น , อุดรธานี สุดปลายทางที่หนองคาย ( กม.624 )

และที่สถานีแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมีทางแยกผ่านลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี , จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ( กม.346 )

แผนที่เส้นทางเดินรถไฟสายอีสาน

แผนที่เส้นทางรถไฟสายใต้

เมื่อแรกสร้างมีจุดเริ่มต้นที่สถานีธนบุรี จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้สร้างทางแยกที่สถานีชุมทางบางซื่อ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระรามหกไปบรรจบกับทางรถไฟสายใต้ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน ทางสายนี้ผ่านนครปฐม , ราชบุรี, เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ , ชุมพร , สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช , พัทลุง , สงขลา , ยะลา สุดปลายทางที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ทางรถไฟสายใต้นี้มีทางแยกออกไปอีกหลายสายเริ่มจาก ที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก ( กม. 80 ) มีทางแยกไปสุพรรณบุรี ( กม. 157 ) และสถานีน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรี ( กม.210 )

ที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทางแยกไปสุดทางที่คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( กม. 678 )

ที่สถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทางแยกไปสุดปลายทางที่กันตัง จังหวัดตรัง ( กม.866 )

ที่สถานีชุมทางเขาชุมทองมีทางแยกไปสุดปลายทาง ที่นครศรีธรรมราช ( กม. 832 ) และที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ ( กม. 945 )

มีทางแยกไปบรรจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียที่สถานีปาดังเบซาร์ ( กม. 990 )

แผนที่เส้นทางรถไฟสายใต้

แผนที่เส้นทางรถไฟสายตะวันออก

เริ่มจากสถานีกรุงเทพ ผ่านฉะเชิงเทรา , ปราจีนบุรี สุดปลายทางที่อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ( กม. 255 ) ทางช่วงนี้ที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้า ( กม. 85 ) มีทางแยกไปบรรจบทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สถานีชุมทางแก่งคอย ( กม.168 )

ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ( กม.61 ) มีทางแยกไปท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ (กม.134) ซึ่งในทางช่วงนี้ที่สถานีชุมทางศรีราชามีทางแยกไปท่าเรือ-แหลมฉบัง และสถานีชุมทางเขาชีจรรย์มีทางแยกไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

แผนที่เส้นทางรถไฟสายตะวันออก

แผนที่เส้นทางรถไฟสายแม่กลอง

เส้นทางสายแม่กลองไม่ได้บรรจบกับเส้นทางรถไฟสายต่าง ๆ โดยเริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ ไปสุดปลายทางที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 33 กม. ช่วงหนึ่ง และเริ่มต้นที่สถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร ไปสุดปลายทางที่สถานีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 31 กม. อีกช่วงหนึ่ง

แผนที่เส้นทางรถไฟสายแม่กลอง

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย

http://www.railway.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *